Місія

Місія Громадської організації

«УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»

Основною місією Громадської організації «Федерація «Здоровий спосіб життя» (далі – Федерація) є популяризація і пропаганда ведення здорового способу життя, підвищення його ролі у всебічному та гармонійному розвитку особи, зміцненню здоров'я, формуванню здорового способу життя.

Водночас, наша Федерація має на меті всебічно сприяти залучення громадян до занять спортом, а також залученню дітей та професійних спортсменів до розвитку спорту високих досягнень.

Федерація підтримуватиме виконання державних програм у галузі фізичного виховання, спорту і здоров'я людини, а також освітянських програм та інформуватиме суспільство щодо виконання цих програм державою.

Водночас, не менш важливим фактором діяльності Федерації є сприяння в організації та власне сама організація масових фізкультурно-оздоровчих, спортивних та інших заходів, сприяння у створенні спортивних шкіл, центрів олімпійської підготовки, секцій, команд з видів спорту, аматорських об'єднань та інших організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.